Poslanie

Chceme byť zodpovedným partnerom pre našich zákazníkov, dodávateľov a investorov, rovnako ako zamestnaávateľom, ktorý poskytuje príležiosť k osobnému rastu v stále sa meniecom, náročnom a obohacujúcom prostredí.

Svojimi výrobkami chceme poskytovať vykurovacie riešenia, ktoré sú efektívne a šetria energiu.

Naše produkty vyžadujú len minimálnu údržbu, majú veľkú životnosť a jednoduché ovládanie. Zároveň vytvárajú zdravšiu a príjemnejšiu klímu v miestnosti.

Vďaka prevádzkovým výhodám infračervené vykurovanie eliminuje odpad a emicie oxidu uhličitého, dym, sadze, hluk, prach a zápach, čím sa maximalizuje ekologická zodpovednosť.