Princíp fungovania

Konvenčné kúrenie ohrieva vzduch a úvádza ho do pohybu. Prúdením je vzduch ochladzovaný, klesá dolu a následne ohrievaním opäť stúpa hore. Vzniká prieva a tým markantný teplotný rozdiel medzi podlahou a stropom. Aby sme sa cítili dobre je potrebné nastaviť oveľa vyššiu teplotu v miestnosti ako v prípade infrakúrenia, čím sa podstatne zvýšia náklady na kúrenie a naviac vzduch v miestnosti je suchý.

Pri infračervenom vykurovacom systéme InfraSWISS Slovakia sú ohrievané predmety v miestnosti a zároveň je rovnomerne ohrievaný aj vzduch. Steny, podlahy, stropy a telesá v miestnosti majú zhruba rovnakú teplotu ako vzduch, cca 22 - 23 oC.

Pretože nevzniká prieva a steny, podlahy, stropy a telesá vyžarujú teplo, je teplota potrebná v miesnosti asi o 2 - c oC nižšia. Cítime sa príjemne a pohodlne.

Vzduch ostáva na kozistentnej teplote, ktorá je pre človeka vyhovujúca.